Regulamin

mcfb.pl / medicalconcetpt.pl

1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna – sprzedaży.

2. Regulamin oraz umowa kupna – sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu medicalconcept.pl / mcfb.pl jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.

3. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.

4. Właścicielem sklepu mcfb.pl/medicalconcept.pl jest Medical Concept Arkadiusz Jankowski

5. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie, ul Mała Góra 15b/3

6. Firma Medical Concept Arkadiusz Jankowski jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP: 6181641319, Numer REGON: 122971404

7. Konto bankowe firmy

82102052260000630206631024

PKO BP

Ochrona danych osobowych

1. Złożenie zamówienia lub zarejestrowanie się na stronie mcfb.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb firmy Medical Concept Arkadiusz Jankowski, (w szczególności wysyłanie w formie e-mail’ i informacji o promocjach i nowościach).

2. Jeżeli celem rejestracji jest dokonanie zakupu, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia.

3. Jeżeli przy rejestracji Kupujący wyrazi wolę subskrypcji biuletynu informacyjnego sklepu, dane osobowe Kupującego będą przetwarzanie w celu wysyłki materiałów o charakterze promocyjnym.

4. Wszelkie czynności na danych osobowych wykonujemy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

5. Dane przetwarzane są w siedzibie firmy Medical Concept w Krakowie, ul. Mała Góra 15b/3

6. Dane osobowe przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej zgodnie z Ustawą z dn. 28.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych. Każdemu podmiotowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych z naszych zasobów w zakresie nie kolidującym z innymi przepisami prawnymi.

Zasady składania zamówienia

1. Sklep internetowy medicalconcept.pl / mcfb.pl umożliwia złożenie zamówienia na trzy sposoby:

– online za pośrednictwem sklepu internetowego

– telefonicznie: + 48 607370029

– pocztą elektroniczną, pod adresem: office@mcfb.pl

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail.

3. Nabywcą może być każda osoba, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT.

4. Zamówienie płatne całkowicie lub częściowo za pobraniem wymaga potwierdzenia. Zamówienia potwierdzamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

5. Za datę zawarcia umowy sprzedaży przyjmuje się datę złożenia przez Nabywcę zamówienia, o ile zostało ono potwierdzone i opłacone.

6. Sprzedawca wystawia na zakupiony towar paragon lub fakturę zgodnie z życzeniem Nabywcy i dołącza do dostarczonego towaru.

7. Złożenie zamówienia nadaje mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia i realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, nieprzewidzianej zmiany cen fabrycznych, braku potwierdzenia przez Kupującego lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

8. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupjącego/Nabywcę spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej (ale w granicach Unii Europejskiej) jest:

– prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, w tym pełnych danych do wystawienia faktury VAT, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail, dane wraz z zamówieniem można przesłać także pocztą elektroniczną

– należy potwierdzić otrzymanie wysłanego przez sklep mdecicalconcetp.pl /mcfb.pl z podaną kwotą z zamówienia wraz z kosztami wysyłki wyrażono w EURO, GBP (prosimy o wyrażenie w e-mailu akceptacji)

– wpłacenie na wskazane konto pełnej sumy (przedpłata 100%) na podstawie wysłanej na wskazany przez Kupującego adres e-mail kopii faktury VAT z podaną kwota wyrażoną w PLN ,EURO, GBP.

Czas realizacji zamówienia

W trosce o zadowolenie klientów staramy się, aby większość towarów znajdujących się w naszej ofercie była dostępna natychmiast, dlatego posiadamy własny magazyn z asortymentem dostępnym na naszej stronie internetowej.

Zwyczajowo czas dostawy nie przekracza 48h od momentu złożenia zamówienia.

UWAGA! Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Państwa towarów wymaga więcej czasu, nasz dział handlowy poinformuje Państwa o tym fakcie, podając planowany termin dostawy i ustalając szczegóły dostawy.

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

2. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Sklep medicalconcept.pl / mcfb.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego medicalconcept.pl/mcfb.pl jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Sklep, aby usunął jego konto.

Na górę
logo

Informujemy, iż MEDICAL CONCEPT sprzedaje WYROBY MEDYCZNE przeznaczone dla PROFESJONALISTÓW, tzn. dla osób wykonujących zawód medyczny.

Strona internetowa przeznaczona dla użytkowników posiadających formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych ofertą Medical Concept w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oświadczam, że:
  • Jestem świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla wskazanych powyżej osób;
  • Jestem osobą posiadającą formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny lub reprezentuję przedsiębiorcę zainteresowanego ofertą Medical Concept w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.;